Hoppa till textinnehållet
Aktivt val

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Ersättningar

Information om Ivetofta Sparbanks i Bromölla ersättningar till anställda

Av Finansinspektionens regelverk framgår att det i ett kreditinstitut ska finnas en ersättningspolicy fastställd av styrelsen.

Ivetofta Sparbanks i Bromölla ersättningspolicy har fastställts av sparbankens styrelse och omfattar samtliga anställda i sparbanken. Sparbankens ersättningssystem till anställda ska dels vara förenligt med och främja en sund och effektiv riskhantering, och dels motverka ett överdrivet risktagande. I sparbanken utgår inte någon rörlig ersättning utöver de nedan nämda resultatandelarna i Resultatandelsstiftelsen Guldeken.

Resultatandelsstiftelsen Guldeken

Stiftelsen Guldeken är en resultatandelsstiftelse för tidigare Sparbanken Sverige och sparbanker. Nya årsavsättningar till stiftelsen sker alltjämt av sparbanker. Avsättningar till resultatandelssystemet sker årligen utifrån uppfyllandet av särskilda verksamhetsmål som styrelsen fastställt. För verksamhetsåret 2018 uppgick avsättningen till 34 200 kr per heltidsanställd.

Anställda i sparbanken erhåller en individuell resultatandel i det belopp som avsatts till stiftelsen. Resultatandelarna omfattar samtliga anställda med samma belopp (i förhållande till tjänstgöringsgrad).

Andelarna i Stiftelsen Guldeken fonderas under minst en femårsperiod. Därefter får den anställde ett erbjudande om att ta ut hela (eller delar av) det årets avsättning. Om inget uttag sker omfonderas andelarna ytterligare fem år.

Ersättningspolicy