Ivetofta Sparbank grundades år 1905. Verksamheten startades i blygsam skala genom att ett 50-tal personer tillsammans bidrog med en grundfond på 5000 kronor.

Från att ha startat i skenet från en fotogenlampa i ett hyrt rum på kommunhuset har banken fram till den 7 februari 2005 varit hyresgäst i olika fastigheter. Numera finns banken i en egen bankbyggnad.

År 2001 köpte Ivetofta Sparbank två kontor av FöreningsSparbanken och utökade på så vis antalet anställda till att idag omfatta 25 personer. Huvudkontoret ligger i centrala Bromölla och ett fullservicekontor även i Näsum.

 

Vår vision är : Att vara en självständig bank som bidrar till en bättre ekonomisk vardag för alla.

 

Vår affärsidé är: Vi ska vara en självständig fullservicebank med bas i Bromölla kommun. Genom lokal närvaro, hög kompetens, behovsanpassade produkter och tjänster samt korta beslutsvägar bidrar vi till en ekonomisk utveckling och trygghet för våra kunder genom livet. genom uthållig lönsamhet kan vi vara delaktiga i projekt för en positiv samhällsutveckling. Vi ska upplevas som ett självklart val.