Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Ivetofta Sparbank som sponsor

Female soccer coach packing soccer balls in the car

Sponsring - Återbäring till bygden

Ivetofta Sparbank lägger stor vikt vid samhällsengagemang och projekt, som skapar verksamhet och är till nytta för många i kommunen.

Vårt arbete för att gynna utvecklingen sker i huvudsak genom att banken stödjer, både ekonomiskt och med engagemang verksamheter inom kultur, idrott, näringsliv och samhälle.

Vi sponsrar

— Breda och folkliga verksamheter där vi via föreningar, organisationer och förbund når många människor i vårt verksamhetsområde.

— För att eftersträva en balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle.

Vi sponsrar inte

— Extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar

— Politiska och religösa organisationer

— Projekt som inte är miljövänliga och lingsiktigt hållbara

— Projekt där sambandet mellan detta och Ivetofta Sparbank är svagt eller saknas

— Enskilda individer

Mervärde för Ivetofta Sparbank

— Att vi är kontoförande bank för er, med tillhörande tjänster såsom föreningskonto och kort.

—  Att vår logotyp finns med i er marknadsförning

— Att vi har möjlighet att erbjuda information till styrelse och medlemmar

— Att vi har rätt att omnämna föreningen i vår egen marknadsförning, exempelvis på vår webbplats

Sponsringsansökan