Försäkringsalternativet HusbilBAS ger ett bra grundskydd. Vill du ha ett mer omfattande skydd ska du välja HusbilPLUS. I helförsäkring ingår även vagnskadeförsäkring för ditt fordon medan det inte ingår i halvförsäkring. Den lagstadgade trafikförsäkringen ingår alltid i våra husbilsförsäkringar. Från och med 1 april 2017 gäller vår husbilsförsäkring året runt.
Här kan du jämföra alternativen.

Läs mer om försäkringarnas villkor och ersättningsbelopp i förköpsinformation och villkor.